Munkavédelmi képviselők részére

Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

Please enter your email:

1. Minden munkavállaló részt vesz időszakos és előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton?

 
 
 

2. Minden munkavállaló részt vesz a munkába állást megelőző és az ismétlődő munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásokon?

 
 
 

3. A munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatások mindig munkaidőben történnek?

 
 

4. Részesültek a munkavállalók a munkavégzés során felmerülő biológiai kockázatokkal kapcsolatos oktatásban?

 
 

5. Rendelkezik a vállalkozás kockázatértékeléssel?

 
 
 

6. A kockázatértékelésben feltárt veszélyek azonosításra kerültek és készült intézkedési terv a megszüntetésüket, vagy a kockázatok minimalizálására?

 
 
 

7. Részt vehet a munkáltató azon értekezletein és vezetői megbeszélésein, ahol a munkavállalókat érintő döntéseket hoznak?

 
 
 

8. Biztosított a munkavédelmi képviselő számára az ellenőrzése alá tartozó terület bejárása és ott a munkafolyamatok megfigyelése, értékelése?

 
 

9. Biztosítottak a munkavállalók számára a megfelelő öltözési és tisztálkodási lehetőségek?

 
 

10. A túlzottan hideg, vagy meleg munkakörnyezetben dolgozók kapnak védőitalt?

 
 

11. A túlzottan hideg, vagy meleg környezetben dolgozó munkavállalóknak biztosított az óránkénti minimum 5, de legfeljebb 10 perces szünet?

 
 

12. Amennyiben a higiéniai és/vagy jogszabályi előírások indokolják, abban az esetben a munkavállalók számára az utcai és a munkaruházatuk tárolására 2 db öltözőszekrény biztosított?

 
 

13. Amennyiben a higiéniai és/vagy jogszabályi előírások indokolják, abban az esetben a fekete-fehér öltözők kialakításra kerültek és az öltözőhelyiségek közötti átjárás kizárólag a tisztálkodó helyiségen keresztül történhet?

 
 
 

14. Az egyéni védőfelszerelések kiadása dokumentáltan történik?

 
 

15. Az egyéni védőfelszerelések mindegyike rendelkezik EK típusbizonyítvánnyal és a vonatkozó szabványi előírásoknak megfelel?

 
 
 
 

16. Minden munkavállaló szabadon hozzáfér a munkavégzéséhez szükséges egyéni védőfelszerelésekhez, azok cseréje, pótlása esetén is?

 
 
 
 

17. Minden a technológiában használt veszélyes készítmény és anyag tekintetében a munkavállalók teljes körű oktatásban részesültek?

 
 

18. Minden a technológiában használt veszélyes anyag és készítmény CLP szerinti biztonsági adatlapja rendelkezésre áll és a munkavállalók részére szabadon hozzáférhető?

 
 
 

19. A járófelületek, padozatok egyenletesek a munkaterületen, nincsenek egyenetlenségek és a felület nem csúszós?

 
 
 
 

20. A munkavállalók által használt gépek, berendezések időszakos felülvizsgálatait (elektromos, munkavédelmi, szakértői stb.) a meghatározott időintervallumon belül elvégezték?

 
 
 

21. Amennyiben a munkavállalók hibás kéziszerszámról vagy elektromos eszközről (pl. hosszabbító) tesznek jelentés, abban az esetben a hibás eszközök cseréje megtörténik?

 
 
 
 

22. Amennyiben a vállalkozásnál új technológiát, vagy gépet, berendezést alkalmaznak, illetőleg a munkavállalókat új munkaterületen dolgoztatják, abban az esetben részesülnek az új technológiát, gépet, berendezést használók, vagy az új munkaterületen munkát végzők a munka megkezdése, vagy az új gép, berendezés üzembe helyezése előtt munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 
 

23. A képernyő előtti munkát végzők részére az óránkénti 10 perc szünet biztosított-e?

 
 
 

24. Munkahelyi baleset esetén vezetnek-e baleseti nyilvántartást, illetve a munkabalesetek kivizsgálása megtörténik-e?

 
 
 

25. Amennyiben munkabaleset történik, úgy a munkavállalókat tájékoztatják-e a bekövetkezett baleset körülményeiről és a hasonló balesetek elkerülésének módozatairól?

 
 

26. Munkahelyi balesettel kapcsolatban felkérik-e a baleset kivizsgálásában történő részvételre?

 
 

27. Figyelembe veszik-e a munkáltató felé beadott javaslatait és a vezetői értekezleteken tett észrevételeit?

 
 
 

28. Részt vesz-e a munkahelyi kockázatértékelésben és a feltárt kockázatok elleni védekezés kidolgozásában?

 
 
 

29. Amennyiben bármilyen jellegű hiányosságot tapasztal, jelenti azt a munkáltatónak és tesz-e javaslatot a megszüntetésére?

 
 
 

Munkabiztonság és munkaegészségügy komplex fejlesztése