Munkáltatók részére

Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

Please enter your email:

1. A munkahelyi kockázatok felmérése és értékelése megtörtént-e?

 
 
 

2. A feltárt kockázatok megszüntetésére, vagy csökkentésére történtek intézkedések, illetve készült intézkedési terv?

 
 
 

3. Minden munkavállaló részt vett a munkába állást megelőzően munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton?

 
 
 

4. A nem újonnan belépett dolgozók tekintetében az ismétlődő munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot elvégezték?

 
 
 

5. Minden munkavállaló részesült a munkába állását megelőzően munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 

6. A nem újonnan belépett dolgozók részesültek-e 1 éven belül ismétlődő munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 

7. Van kijelölt személy az orvosi alkalmassági vizsgálatok és a munkavédelmi oktatások lejáratainak figyelésére, az orvosi vizsgálaton, és/vagy munkavédelmi oktatáson részt venni köteles dolgozók értesítésére és a szükséges iratok előkészítésére, rendszerezésére és tárolására?

 
 
 

8. A munkavégzés céljára szolgáló épületek tekintetében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot és a villámvédelmi felülvizsgálatot elvégezték?

 
 
 

9. A Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján és a 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a. mellékletében felsorolt veszélyesnek minősülő munkaeszközöknél az üzembe helyezést megelőző érintésvédelmi és munkavédelmi felülvizsgálatok megtörténtek?

 
 
 

10. A veszélyesnek minősülő munkaeszközök munkavédelmi szempontú időszakos felülvizsgálata megtörtént?

 
 
 

11. Az elektromos árammal működtetett berendezések időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata megtörtént?

 
 
 

12. A kézi elektromos kisgépek évenkénti érintésvédelmi felülvizsgálata vagy szerelői ellenőrzése elvégzésre került?

 
 
 

13. Van kijelölt személy, aki figyelemmel kíséri az egyes felülvizsgálatok érvényességét és azok lejárata esetén intézkedik a felülvizsgálat elvégzéséről, vagy felettes vezetőnek jelenti azt?

 
 
 

14. A technológiában használt veszélyes anyagok felmérésre kerültek a kockázatok értékelése során?

 
 
 

15. A felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatban a munkavállalók részesültek teljes körű oktatásban?

 
 
 
 

16. A felhasznált veszélyes anyagok tekintetében az összes CLP rendelet szerinti adattartalmú biztonsági adatlap rendelkezésre áll és azok a veszélyes anyagok felhasználási vagy tárolási helyén fellelhetők és munkavállalók részére bármikor hozzáférhetők?

 
 
 
 

17. A veszélyes anyagok tárolása, felhasználása és az ebből származó hulladékok kezelése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik?

 
 
 
 

18. Rendelkezik a vállalkozás egyéni védőeszköz juttatási rendel?

 
 
 

19. A dolgozók részére kiosztott egyéni védőfelszerelések igazolhatóan (dokumentáltan) kerültek kiadásra?

 
 
 

20. Az egyéni védőfelszerelések rendeltetésszerű használatával, tisztításával és karbantartásával kapcsolatban a munkavállalók részesültek külön oktatásban?

 
 
 

21. Ellenőrzi a munkáltató valamilyen módon a munkavállalókat, hogy az egyéni védőfelszereléseket rendeltetésüknek megfelelően viselik?

 
 
 

22. Ellenőrzi a munkáltató, hogy a munkavállalók betartják-e a vonatkozó technológiai és munkabiztonsági előírásokat, valamint a munkaterületen megfelelő rendet és tisztaságot tartanak fenn?

 
 
 

23. Biztosít a munkáltató a higiénés előírások betartása mellet, védőitalt a túlzottan meleg, illetve hideg munkakörnyezetben dolgozó munkavállalók számára?

 
 
 

24. A hideg vagy meleg munkakörnyezetben dolgozó munkavállalók részére biztosított a jogszabályban előírt munkaközi szünet. (a jogszabály óránkét legalább 5, de legfeljebb 10 perc szünetet ír elő)

 
 
 

25. Azokon a gépeken, berendezéseken, ahol a jogszabály speciális végzettséget ír elő a kezelő számára, ott csak olyan munkavállalók dolgoznak, akik rendelkeznek a szükséges végzettséggel? (pl. targonca, híddaru stb.)

 
 
 
 

26. A külön végzettséget igénylő berendezés kezelésével megbízott munkavállaló, megbízása írásban megtörtént?

 
 
 
 

27. A munkavállalók részére biztosított a nemenként elkülönített öltözési lehetőség?

 
 

28. Amennyiben a jogszabályi előírás megköveteli, abban az esetben az öltözőhelyiségben, minden munkavállaló részére a két öltözőszekrény (egyik az utca, a másik a munkaruha tárolására) biztosított?

 
 

29. Amennyiben a higiéniai szabályok megkövetelik, abban az esetben a fekete-fehér öltözők kialakításra kerültek és az azok közötti átjárás kizárólag a tisztálkodó helyiségen keresztül történhet?

 
 

30. Amennyiben a vállalkozásnál folyamatosan, vagy ideiglenesen végeznek nyílt lángos tevékenységet (pl. hegesztés), abban az esetben írásos tűzgyújtási engedély kiadás kerül?

 
 
 

Munkabiztonság és munkaegészségügy komplex fejlesztése